Veilige bedding

Door Mariken Althuizen, begeleider


Vooral ouders van heel jonge kinderen zijn nog wel eens bezorgd tijdens de oriënterende rondleiding bij LOS Deurne. Is het wel veilig genoeg voor hun kleine grut om de overstap te maken van ‘dichtbij papa of mama thuis’ naar een plek waar jonge kinderen, tieners en (bijna) volwassenen allemaal door elkaar bewegen, zonder vaste dagindeling, in een groot pand, met vrij toegankelijke buitenruimte en soms zelfs buiten het zicht van volwassenen? Gaat dat wel goed?


Ik zal meteen maar het antwoord geven, zodat je met een gerust gevoel verder kunt lezen. Ja, dat gaat heel goed!


“Safety is not the absence of threat… it is the presence of connection” dr. Gabor Maté


Het is natuurlijk niet dat er nooit iets gebeurt wat lastig of vervelend kan zijn voor het kind. Laten we wel wezen: dat gebeurt in een reguliere klassensetting of op de speelplaats onder toeziend oog van de juf ook. Maar bij LOS letten we op elkaar. Niet: de juf of meester die de orde bewaakt, maar: de hele LOS-gemeenschap die een oogje in het zeil houdt dat er geen echt gevaarlijke situaties ontstaan. Ingrijpen doen we alleen als er echt gevaarlijke situaties zouden ontstaan. We laten zoveel mogelijk gewoon gebeuren. Want wij vertrouwen erop dat alle ervaringen, ook minder prettige, ons iets brengen. Een inzicht, een ontwikkeling, een niet-vermoede kracht die zich openbaart, meer verbinding met jezelf doordat je emoties echt mag doorvoelen.


De leerling die het nodig heeft in de nabijheid te blijven van een begeleider of andere leerling kan zich gerust voelen. Ook dat mag natuurlijk. In de praktijk zien we dat dit heel gauw ‘LOS’loopt. Sterker nog: een kind is vaker meer zelfverzekerd als papa of mama niet in de buurt is. Iets met patronen loslaten…


En het is ook helemaal oké als je wel (al dan niet met hulp) een vastere structuur in je dag wil aanbrengen. Maar die structuur is niet door iemand anders dan jezelf opgelegd, en als je wil kun je ‘m ook direct weer loslaten.


Als je zonder drang of dwang in je eigen tempo zelf keuzes mag maken, kun je zelf de grenzen van je comfort zone verkennen en oprekken. Dan kun je zelf bepalen hoe hoog je klimt, hoeveel hooi je op je vork neemt of welk nieuw project je start. Spannend mag, kan en zal dat zeker zijn, iets nieuws leren. Dat is normaal. Maar in verbinding met jezelf en in afstemming met elkaar is het nooit onveilig.