Datum & Tijd
28/03/2020
00:00 u


Democratische Scholendag 2020

Vanwege het besluit om alle scholen t/m 6 april te sluiten, hebben we besloten om deze dag te verzetten naar het najaar. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Verbindende dag voor iedereen die aan een Nederlandse democratische school verbonden isĀ (leerlingen/studenten, staf/begeleiders/coaches, ouders).