Het kan maar helder zijn

blog 9 in de serie ‘project stuurwiel’


Bij de bespreking van inhoudelijke agendapunten geeft de CONSENT-methode houvast. We doorlopen een vast stappenplan, en iedereen in de kring kan dat mee volgen met het stuurwiel of de leidraad. De eerste stap is de BEELDVORMING. In de schatkist bij deze stap vind je mevrouw Helderder. Want voordat we een besluit kunnen nemen moeten we eerst zeker weten dat we allemaal weten waar het over gaat en dat we het over hetzelfde hebben. Het kan maar helder zijn!


Moties of agendapunten voor de kring worden ingebracht via een standaard motieformulier. Op dit formulier geef je aan wat het onderwerp is, wie de inbrengers zijn, wat het voorstel is of het onderwerp waarover je van gedachten wil wisselen en wat de aanleiding is om het in te brengen. Ook geef je aan wat je bedoeling is met de motie. Wil je bijvoorbeeld een besluit nemen of wil je advies of ideeën ophalen? Eventuele relevante stukken worden als bijlage bijgevoegd. Wel handig als je ook daarbij aangeeft wat je verwacht van de voorbereidingen, zodat het proces duidelijk is en iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid kan nemen.


Leerlingen en begeleiders beslissen op basis van ingebrachte moties of ze aanwezig zijn bij en mee willen praten in de LOS-Kring. Een goede beschrijving op het motieformulier is daarvoor belangrijk. Op basis daarvan wordt namelijk de afweging gemaakt of je wel of niet naar de kring toe komt. Kom je niet, dan ga je automatisch consent met wat er uit komt of besloten wordt. Je laat het dan over aan de kring. Soms is de kring druk bezocht, op andere dagen is het heel rustig. Bepalend hiervoor zijn de onderwerpen die ingebracht zijn. Het directe belang van een onderwerp is soms groot en dan komen er veel mensen naar de kring om mee te praten, maar vooral de leerlingen kunnen het nemen van besluiten ook heel goed aan anderen overlaten, zonder hun invloed aan te wenden. Vanuit vertrouwen dat het wel goed komt, of misschien gewoon omdat het wel gemakkelijk is als een ander het voor je regelt.


De bespreking van een motie in de kring verloopt dus in stappen. De eerste stap is altijd de beeldvorming. De indiener leest de motie voor. Daarna is er ruimte voor vragen. Welke informatie is nog nodig om duidelijk te hebben waarover de motie gaat of wat het doel is van de bespreking ervan? Pas als iedereen een helder beeld heeft van het onderwerp gaan we over tot de volgende stappen: meningsvorming, verdieping en tot slot tot besluitvorming. Daarover in een volgend blog meer.