SpelenderWijs CONSENT

3e blog in de serie ‘project stuurwiel’


De LOS-kring vormt het hart van onze kringorganisatie. Hier maken we, leerlingen en begeleiders, samen afspraken over onze leeromgeving. De CONSENT-methode zetten we als middel in om in de LOS-kring, vanuit evenwaardigheid, met elkaar te communiceren, te reflecteren en samen besluiten te nemen. In ons vorige blog (De tijd nemen) vroegen we ons af of een methode ons genoeg speelruimte geeft op deze ontdekkingstocht op volle zee. Deze vraag staat centraal in dit blog. 


Spelenderwijs ontdekken en onderzoeken hoe we onze kringorganisatie nog meer kunnen laten werken zoals we voor ogen hebben: een plek om te leren, groeien en ontwikkelen, waar iedere deelnemer zich veilig voelt om haar of zijn mening in te brengen, waar open naar elkaar geluisterd wordt, opdat we elkaar kunnen verrijken en zo samen de schat kunnen vinden waar we naar op zoek zijn (zie blog1: De LOS Kring). Daarom kiezen we het ruime sop, gaan we de volle zee op om de mogelijkheden te onderzoeken die onze sociocratische kringorganisatie ons biedt. 


Een methode is volgens het woordenboek een vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken. Dat is ook wat de CONSENT-methode is. De methode kent een gespreksetiquette en bestaat uit een aantal stappen, die in een vaste volgorde doorlopen worden. De methode is een middel om effectief samen te werken en met consent besluiten te nemen. Ze is ontwikkeld om houvast en structuur te geven, zodat alle aandacht naar de inhoud kan gaan en mensen in beweging kunnen komen richting een gezamenlijk doel. De gespreksetiquette en de structuur zorgen samen voor veiligheid. 


De gespreksetiquette zijn als spelregels in een spel. Elke speler in het spel heeft er belang bij om het fijn te houden voor zichzelf en de andere spelers, want zonder spelers is er geen spel. Dit vraagt om voortdurende afstemming, om begrip voor de behoefte en de emoties van een ander én om bewustzijn van je eigen behoeften en hoe je je voelt. De spelregels maken dit afstemmen gemakkelijker. Ze bepalen wie op welk moment wat kan doen, wie wanneer aan de beurt is om zijn of haar bijdrage te leveren, zodat alle deelnemers de ruimte krijgen om mee te doen aan het spel en het spel op een fijne manier gespeeld kan worden. 


Het spel vindt plaats binnen de regels, de ruimte zit in de structuur. Vanuit de veiligheid die de structuur geeft, kunnen we vertrouwen ontwikkelen in onszelf en in elkaar. Je doet er toe, je mening doet er toe. En vanuit evenwaardigheid doet de mening van de ander er evenzeer toe. De rondes maken dat je aan de beurt komt en dat je ook weet wanneer je aan de beurt bent. Dat geeft de rust van waaruit je gemakkelijker naar anderen kunt luisteren. De structuur biedt je de ruimte om je vrij uit te spreken, maar vraagt ook van je het gezamenlijke doel voor ogen te houden. 


Besluiten nemen we met consent. We bewegen in de kring van ‘ik’ naar ‘wij’. Met het gezamenlijk doel voor ogen is er meer ruimte dan alleen wat je het liefste zou willen. Je brengt in de meningsvormende ronde je eigen kennis en ideeën in. In de verdiepende rondes word je uitgenodigd om in beweging te komen, om net als bij  spelen, grenzen te verleggen, je creativiteit aan te boren, rekening te houden met de verschillende niveaus in vaardigheid van deelnemers en eigen stappen te zetten binnen de gezamenlijk aangegeven grenzen op weg naar het gezamenlijke doel. Volop ruimte om te spelen dus!


In een spel wijzigen soms in afstemming de regels. Iemand heeft een idee en stelt voor dat uit te proberen. Bevalt het niet, keren we terug naar het oude of doen we weer wat anders. Spelenderwijs wijs worden. Hoe fijn is het als die ruimte er mag zijn, om steeds in het moment met elkaar af te stemmen wat voor nu werkt. Maar hoe heerlijk is het ook, dat er een basis is om naar terug te kunnen keren, een weloverwogen doordachte vorm die, in de meeste gevallen, heel goed werkt. De CONSENT-methode biedt deze basis. Hoewel deze dus een vaste vorm kent, mag ook deze zich blijven ontwikkelen. Het gebruik ervan in veel verschillende dagelijkse praktijken, bij scholen, bedrijven, overheden en zorginstellingen roept namelijk vragen op. Om het spelen met de methode te faciliteren ontstond bij Baudy Wiechers en Carien Kirkels het idee van SpelenderWijs CONSENT: “Samen komen, verbinden, groeien en leren. Het nog niet allemaal hoeven weten, leren van elkaars wijsheid, de CONSENT-methode organisch samen verder ontwikkelen en laten groeien.” De wijsheid die we bij LOS Deurne opdoen in project Stuurwiel stroomt door naar SpelenderWijs CONSENT en wat groeit en ontwikkelt in de groep van SpelenderWijs CONSENT versterkt ons project Stuurwiel.


Terug naar de vraag van het begin van dit blog. Biedt de CONSENT-methode ons genoeg speelruimte om in afstemming samen wijzer te worden en nog beter samen de schatten kunnen vinden?


Ja! is daarop het antwoord. Juist omdat het een methode is met spelregels én omdat ons spel gewaardeerd wordt door de ontwikkelaars van de methode, voelen we de ruimte om te spelen. Twee schatten in één! Vanuit de methode als veilige haven, kiezen we dus het ruime sop en zetten we koers naar……