LOS Deurne is een particulier initiatief. Wij ontvangen geen bekostiging van de overheid en zijn daarom afhankelijk van sponsoring teneinde de kosten te kunnen dekken. Wij zoeken actief naar sponsoring en financiering; alle hulp daarbij is welkom.


Oudervereniging FILOS heeft zich als sponsorinitiatief opgericht en stelt zich garant voor dekking van een belangrijk deel van de kosten. Lidmaatschap van FILOS is daarom een voorwaarde voor inschrijving van een leerling bij LOS Deurne. De sponsorbijdrage per maand is voor 2022 vastgesteld op: €340 voor één kind, €567 voor twee kinderen en €794 voor drie kinderen. Ouders die financieel meer dan het vastgestelde bedrag willen bijdragen, mogen uiteraard een extra bijdrage doen. Voor meer informatie zie www.filosdeurne.nl.


Bij aanname brengt LOS Deurne €25 administratiekosten in rekening per leerling.


Het kan voorkomen dat voor specifieke excursies of activiteiten een extra bijdrage wordt gevraagd. Deelname aan een excursie of activiteit is altijd vrijwillig.


Praktijkgerichte componenten van beroepsgerichte vmbo-programma’s zijn uitgesloten van ons aanbod.


Op LOS Deurne zijn vele studieboeken aanwezig die leerlingen bij LOS kunnen gebruiken. Leerlingen kunnen moties indienen als er nieuw of ander leermateriaal wenselijk is. De LOS Kring besluit in dat geval of dit door LOS wordt aangeschaft of dat de leerling dit (deels) zelf zal moeten betalen.

Als leerlingen via staatsexamens certificaten of een heel diploma willen halen, komen de kosten hiervan voor rekening van de ouders. Meer informatie hierover is te vinden via de site van DUO.