Alle ervaringen die we opdoen zijn leermomenten. We leren op LOS Deurne om zelfstandig, zelfsturend, zelf-oplossend vanuit eigen kracht en intrinsieke motivatie ons leerproces en ons leven vorm te geven. Hier zoeken we de balans tussen geven en nemen, tussen halen en brengen.

Door de ruimte die je krijgt om zelf keuzes te maken, leer je dat jouw keuzes en acties gevolgen kunnen hebben voor de omgeving waarin je je bevindt. Eventuele confrontaties met anderen maken je bewust van wat je doet en zijn ook leermomenten. Door elke keer terug te keren naar onze visie (‘voor hart en ziel’ en ‘vanuit ruimte en rechtvaardigheid’) leer je steeds beter om rekening te houden met jezelf en elkaar.


We maken met elkaar afspraken over alles wat er in en rond de school gebeurt en over hoe we met elkaar willen omgaan. Iedereen mag eerlijk zijn en vanuit zijn hart keuzes maken. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid voor zichzelf daarin. Maar iedereen heeft ook mede-verantwoordelijkheid voor de ander. We zijn er voor elkaar en laten elkaar zijn. Alle leerlingen (en hun ouders via de leerovereenkomst) en begeleiders tekenen bij aanname voor de basisafspraken die gelden binnen LOS Deurne.

In de sociocratische kringen leren we onszelf en anderen kennen en begrijpen, waardoor we gezamenlijk zaken voor elkaar kunnen krijgen. Tijdens het sociocratische proces gaat het niet om het doordrukken van de mening van een eenling; het gaat om een gezamenlijke zorg voor een veilige en prettige leeromgeving.

Deze manier van samen werken aan een fijne school is ook een belangrijke stap naar verantwoordelijk burgerschap en een oefening in sociale integratie.