LOS Deurne is een democratische school met een sociocratische kringorganisatie.

Sociocratie is een vorm van democratie waarbij niet ‘de meeste stemmen gelden’, maar ‘alle stemmen gelden’. De ruimte voor iedere leerling om op een natuurlijke manier te kunnen leren zit ’m voor een groot deel in het maken van gezamenlijke afspraken: ieders ruimte houdt op waar de grens van een ander begint. In sociocratische kringen worden gezamenlijke beslissingen genomen.


Leerlingen en begeleiders kunnen over elk willekeurig onderwerp een motie indienen bij de LOS Kring.

Er wordt geluisterd naar en rekening gehouden met ieders mening, waardoor besluiten gedragen worden door de hele groep. Pas wanneer er geen overwegende bezwaren meer naar voren worden gebracht, wordt een besluit met consent genomen. Deze sociocratische werkwijze resulteert in een sterk gevoel van veiligheid en verbondenheid, belangrijke voorwaarden voor een onbelemmerde groei en ontwikkeling.

Klik hier voor meer informatie over de consentmethode.