Met ieder nieuw kind dat LOS Deurne binnenstapt, verandert de leeromgeving en hebben we even tijd nodig om elkaar te leren kennen. Wij kiezen er daarom voor om, zelfs bij grote vraag, niet teveel nieuwe kinderen tegelijk aan te nemen. Daarbij houden wij ons aan de volgende uitgangspunten: balans wat betreft jongens/meisjes, basisschool/voortgezet onderwijs, leeftijdsmix etc.

Uit onze eigen ervaringen en ervaringen van democratische scholen over de hele wereld blijkt hoe lastig het is voor oudere kinderen/jongeren (vanaf ca. 13 jaar) om nog de omschakeling te maken naar dit type onderwijs. Als je de overstap maakt vanuit het regulier onderwijs, kost het tijd om weer terug bij je eigen wensen, talenten en motivatie te komen. Dit kan een paar weken zijn, maar vaker kost het maanden en soms zelfs jaren. In de regel geldt: hoe ouder je bent, hoe langer het duurt om de omslag naar zelfsturend leren te maken.

Belangrijk is verder dat de ouders volledig achter onze visie staan en in vol vertrouwen alle verwachtingen durven los te laten over hoe het leerpad van hun kind eruit zou moeten zien. Als ouders ‘ja’ zeggen tegen natuurlijk leren, kunnen hun kinderen zich vrijer ontwikkelen.

Wij willen een leeromgeving bieden voor alle kinderen die in staat zijn om (te leren) zelfstandig vorm te geven aan hun groeiproces. Leerlingen die op sommige andere scholen mogelijk tot ‘zorgleerling’ bestempeld zijn, zijn dat op een democratische school niet altijd omdat zij daar meer ruimte krijgen om hun eigen leerpad te volgen. Dat gezegd hebbende, moeten wij meteen de kanttekening plaatsen dat LOS Deurne geen speciaal onderwijs is. Er is geen één-op-één begeleiding mogelijk en er is geen vastgelegd dagritme.

Omdat wij onze aandacht op de activiteiten bij LOS Deurne willen richten, is het niet mogelijk om alle individuele vragen in een persoonlijk gesprek of per mail of aan de telefoon te beantwoorden. Onze procedure voor (potentieel) nieuwe leerlingen en voor thuisonderwijs-kinderen die misschien naar LOS Deurne willen komen, ziet er als volgt uit:

Bezoek op afspraak
Wij organiseren geen oriëntatiemiddagen en -avonden meer voor ouders en kinderen. Liever laten wij LOS Deurne ‘in het echt’ zien. Op afspraak ben je welkom bij LOS Deurne tijdens openingstijden. Dit bezoek duurt ca. 1 uur en je wordt ontvangen door een LOS-ouder. Deze LOS-ouder is ook beschikbaar voor het beantwoorden van eventuele vragen. Tijdens dit bezoek kun je rondkijken bij LOS Deurne en ontdekken wat er allemaal gebeurt. Het is zeer wenselijk dat ouders zich vóór dit bezoek goed voorbereiden door het lezen van de informatie en de blogs op deze website. Dit helpt bij het interpreteren van wat je ziet tijdens het bezoek aan LOS Deurne. De begeleiders zijn tijdens dit bezoek niet beschikbaar voor vragen, aangezien zij hun normale LOS-activiteiten uitvoeren. Je kunt je voor een bezoek aan LOS Deurne aanmelden via info@losdeurne.nl.

Snuffeldagen
Denk je na dit bezoek op afspraak dat LOS Deurne dé plek is voor jouw kind(eren)? Dan kun je je kind(eren) aanmelden voor zogenaamde snuffeldagen. Dit kan al tijdens je bezoek of daarna via info@losdeurne.nl. Tijdens deze snuffeldagen krijg je als kind een goed beeld van LOS Deurne en krijgen wij een goed beeld van jou. We evalueren alle dagen met ouder(s) en kind.

We plannen in eerste instantie 3 snuffeldagen in. Kinderen van 4 jaar die nog nooit naar school zijn geweest, zijn het hele jaar welkom om te komen snuffelen. Andere kinderen zijn welkom om te komen snuffelen tussen 15 september en 15 mei. De data voor het snuffelen worden in onderling overleg afgesproken. Na de derde snuffeldag bekijken we samen of er eventueel nog een extra dag nodig is of dat we de vervolgstap zetten en een Hart & Ziel gesprek inplannen.

Vóór de snuffeldagen sturen wij je de basisafspraken toe (zodat je die vooraf thuis kunt doornemen) en twee formulieren: het “over-mij-formulier” voor het kind en een online vragenformulier voor de ouder(s). Wij hechten veel waarde aan de antwoorden ter voorbereiding op de snuffeldagen. Daarom verzoeken we je de formulieren tenminste 4 werkdagen voor aanvang van het snuffelen te retourneren. Hierna kan het snuffelen doorgang vinden.


Hart & Ziel gesprek
Als ouders en kind na het snuffelen door willen gaan op het LOS-pad, plannen we een Hart & Ziel gesprek in. Dit is een openhartig gesprek van 1 à 1,5 uur tussen beide ouders en twee begeleiders van LOS Deurne. We bespreken – op sociocratische wijze – het verloop van de snuffeldagen en het ingevulde vragenformulier. Zo kunnen we gezamenlijk onderzoeken of LOS Deurne kan bieden wat het kind en de ouders nodig hebben.


Aanmelding
De volgende stap in de procedure is dat ouders hun kind aanmelden bij LOS Deurne. We vragen aan het kind om een motivatie te maken in de vorm van een brief, presentatie, filmpje of iets anders dat passend is bij jou als persoon. Ook vragen wij, na toestemming van de ouders, de schoolhistorie op bij de vorige school/scholen. De aannamekring maakt van deze aanmelding een motie. De motivatie en de schoolhistorie maken hiervan onderdeel uit. Deze motie wordt sociocratisch besproken in de aannamekring. Het besluit wordt per mail teruggekoppeld aan de ouders.


Aanname
Bij een positief besluit van de aannamekring plannen we een aannamegesprek met kind en ouder(s). De startdatum bij LOS Deurne wordt in overleg bepaald. Het kan zijn (zie boven) dat je op een wachtlijst wordt geplaatst. Nadat alle officiële documenten getekend in ons bezit zijn, kan je ‘echt’ bij LOS Deurne beginnen. Op je eerste LOS-dag word je welkom geheten tijdens de LOS Kring en teken je officieel de basisafspraken.


Lukt het niet…
Het kan zijn dat, ondanks onze zorgvuldige procedure, één van de betrokken partijen (LOS Deurne, ouders, kind/jongere) na inschrijving toch tot inzicht komt dat LOS Deurne niet de beste leeromgeving is. Dan zal gezamenlijk gekeken worden welke opties er zijn en zal in goed overleg hieruit gekozen worden. De ouders kunnen vervolgens op zoek naar een beter passende plek.