Met ieder nieuw kind dat LOS Deurne binnenstapt, verandert de leeromgeving en hebben we even tijd nodig om elkaar te leren kennen. Wij kiezen er daarom voor om, zelfs bij grote vraag, niet teveel nieuwe kinderen tegelijk aan te nemen. Daarbij houden wij ons aan de volgende uitgangspunten: balans wat betreft jongens/meisjes, basisschool/voortgezet onderwijs, leeftijdsmix etc. Zie ‘veelgestelde vragen’ voor de wachtlijst op dit moment.

Uit onze eigen ervaringen en ervaringen van democratische scholen over de hele wereld blijkt hoe lastig het is voor oudere kinderen/jongeren (vanaf ca. 13 jaar) om nog de omschakeling te maken naar dit type onderwijs. Als je de overstap maakt vanuit het regulier onderwijs, kost het tijd om weer terug bij je eigen wensen, talenten en motivatie te komen. Dit kan een paar weken zijn, maar vaker kost het maanden en soms zelfs jaren. In de regel geldt: hoe ouder je bent, hoe langer het duurt om de omslag naar zelfsturend leren te maken.

Belangrijk is verder dat de ouders volledig achter onze visie staan en in vol vertrouwen alle verwachtingen durven los te laten over hoe het leerpad van hun kind eruit zou moeten zien. Als ouders ‘ja’ zeggen tegen natuurlijk leren, kunnen hun kinderen zich vrijer ontwikkelen.

Wij willen een leeromgeving bieden voor alle kinderen die in staat zijn om (te leren) zelfstandig vorm te geven aan hun groeiproces. Leerlingen die op sommige andere scholen mogelijk tot ‘zorgleerling’ bestempeld zijn, zijn dat op een democratische school niet altijd omdat zij daar meer ruimte krijgen om hun eigen leerpad te volgen. Dat gezegd hebbende, moeten wij meteen de kanttekening plaatsen dat LOS Deurne geen speciaal onderwijs is. Er is geen één-op-één begeleiding mogelijk en er is geen vastgelegd dagritme.

Omdat wij onze aandacht op de activiteiten bij LOS Deurne willen richten, is het niet mogelijk om alle individuele vragen in een persoonlijk gesprek of per mail of aan de telefoon te beantwoorden. Onze procedure voor (potentieel) nieuwe leerlingen en voor thuisonderwijs-kinderen die misschien naar LOS Deurne willen komen, ziet er als volgt uit:

Bezoek op afspraak
Wij organiseren geen oriëntatiemiddagen en -avonden voor ouders en kinderen. Liever laten wij LOS Deurne ‘in het echt’ zien. Op afspraak zijn ouders en kind(eren) welkom bij LOS Deurne tijdens openingstijden. Dit bezoek vindt plaats in de ochtend en duurt ca. 1 uur. Je wordt ontvangen door een LOS-ouder. Deze LOS-ouder is ook beschikbaar voor het beantwoorden van eventuele vragen. Tijdens dit bezoek kun je rondkijken bij LOS Deurne en ontdekken wat er allemaal gebeurt. Het is zeer wenselijk dat de ouders zich vóór dit bezoek goed voorbereiden door het lezen van de informatie en de blogs op deze website. Dit helpt bij het interpreteren van wat je ziet tijdens het bezoek aan LOS Deurne. De begeleiders zijn tijdens dit bezoek niet beschikbaar voor vragen, aangezien zij hun normale LOS-activiteiten uitvoeren. Je kunt je voor een bezoek aan LOS Deurne aanmelden via info@losdeurne.nl. Vermeld in je mail ook de naam en leeftijd van je kind(eren).


Hart & Ziel gesprek
Denk je na de rondleiding dat LOS Deurne dé plek is voor jouw kind(eren)? Dan kun je dit aangeven via info@losdeurne.nl. De volgende stap in onze procedure is dan het zogenaamde  Hart & Ziel gesprek. Dit is een openhartig gesprek (van 1 tot 1,5 uur, start om 8.30u) tussen beide ouders, kind(eren) en twee begeleiders van LOS Deurne. Ter voorbereiding op dit gesprek vragen wij ouders om een online vragenformulier in te vullen. Wij hechten veel waarde aan de antwoorden; zij dienen als uitgangspunt voor het Hart & Ziel gesprek. We plannen het gesprek pas in na ontvangst van de antwoorden. Het verloop van het Hart & Ziel gesprek bepaalt of wij bij de ouders voldoende ‘match’ voelen met de visie en werkwijze van LOS Deurne om verder te kunnen gaan in de procedure en het kind uit te nodigen om bij LOS Deurne te komen snuffelen of (indien kinderen jonger zijn dan 4 jaar) deel te nemen aan de ervaringsmomenten (zie natuurlijke instroom).


Snuffeldagen
Tijdens de snuffeldagen krijgt het kind een goed beeld van LOS Deurne en krijgen wij een goed beeld van het kind. Vóór de snuffeldagen sturen wij je de basisafspraken toe (zodat je die vooraf thuis kunt doornemen) en een “over-mij-formulier” voor het kind. De ouders ontvangen een (tweede) online vragenformulier met praktische vragen voor een goed verloop van de snuffeldagen.

Het is fijn als het kind rond 9.00u op LOS is, zodat deelname aan de LOS Kring mogelijk is. We evalueren elke snuffeldag met ouder(s) en kind. Zo kunnen we gezamenlijk onderzoeken of LOS Deurne kan bieden wat het kind nodig heeft.
We plannen in eerste instantie 3 snuffeldagen in; voor jonge kinderen maken we de dagen korter en plannen we er meer in. Kinderen van 4 jaar die nog nooit naar school zijn geweest, zijn het hele jaar welkom om te komen snuffelen. Andere kinderen zijn welkom om te komen snuffelen tot vijf weken voor de zomervakantie. De data voor het snuffelen worden in onderling overleg afgesproken. Na de derde snuffeldag bekijken we samen of er eventueel nog een extra dag nodig is.

Zie voor kinderen van 0 t/m 4 jaar ook de informatie over natuurlijke instroom.


Aanmelding
De volgende stap in de procedure is dat ouders hun kind aanmelden bij LOS Deurne. Wij vragen, na toestemming van de ouders, de schoolhistorie op bij de vorige school/scholen. De begeleiders die het Hart & Ziel gesprek hebben gevoerd met de ouders maken de motie voor de aannamekring. Het beeld van de leerling tijdens de snuffeldagen, het Hart & Ziel gesprek en de schoolhistorie maken onderdeel uit van deze motie, die sociocratisch wordt besproken. De LOS Kring bepaalt de startdatum van de leerling. Het kan zijn (zie boven) dat je op een wachtlijst wordt geplaatst. Het besluit (ja & startdatum, ja mits/als/zodra of nee) wordt per mail teruggekoppeld aan de ouders.


Aanname
Bij een positief besluit van de aannamekring ontvangen de ouders per mail alle officiële documenten van LOS en Oudervereniging Filos. Nadat alle officiële documenten getekend in ons bezit zijn en de administratiekosten zijn betaald, kan je ‘echt’ bij LOS Deurne beginnen. Op de eerste LOS-dag word je welkom geheten tijdens de LOS Kring en teken je in deze kring officieel de basisafspraken.


Lukt het niet…

Het kan zijn dat, ondanks onze zorgvuldige en eerlijke aannameprocedure, één van de betrokken partijen (LOS Deurne, ouders, leerling) na inschrijving toch tot inzicht komt dat LOS Deurne niet de beste leeromgeving voor deze leerling kan zijn. De ouders kunnen dan op zoek naar een beter passende plek. LOS Deurne kan desgewenst hierin meedenken.