Een kind is in Nederland leerplichtig vanaf 5 jaar; vanaf vier jaar mag het al naar school. Bij LOS Deurne zijn ook ouders met jongere kinderen (0 tot 3 jaar) al welkom voor een rondleiding en een eerste kennismaking. Aanmelding hiervoor verloopt via info@losdeurne.nl.


Specifiek voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar en hun ouders, die al een rondleiding bij LOS hebben gehad en met ons een Hart & Ziel gesprek hebben gevoerd, organiseren we ervaringsmomenten. De ervaringsmomenten worden drie à vier keer per jaar gepland op reguliere LOS-dagen en duren maximaal 1,5 uur.


Op deze manier willen we verbinding houden tot het moment (soms dus pas jaren later) dat instroom bij LOS in zicht komt. Het geeft ouders en kind de gelegenheid om de sfeer en werkwijze van LOS te ervaren en contact te maken met leerlingen en begeleiders van LOS. Indien zich meer gezinnen aanmelden is het ook een mooie kans om alvast elkaar te leren kennen.


Het geeft ons vooral ook de tijd om samen met de ouders af te stemmen hoe we voor dit specifieke kind het snuffelen en de start bij LOS willen vormgeven. We kijken en luisteren daarbij goed naar wat het kind zelf aan ons toont. Zo kan de overgang naar LOS Deurne laagdrempelig, spanningsvrij en organisch verlopen.


Kinderen zijn bij ervaringsmomenten alleen welkom samen met hun ouder(s).


Aanmelden hiervoor kan via info@losdeurne.nl.