De schoolgids wordt jaarlijks geschreven.

Schoolgids 2023

Schoolgids 2023

 

Het schoolplan is een document waarin een school eens in de 4 jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft.

Schoolplan 2021-2025

Schoolplan 2021-2025