De schoolgids wordt jaarlijks geschreven en geeft een inkijk in de visie en werkwijze van LOS.Schoolgids 2024


Het schoolplan is een document waarin een school eens in de 4 jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft.
Schoolplan 2021-2025
Schoolplan 2021-2025