Zoals elke school in Nederland zijn wij verplicht om leerkrachten/docenten met onderwijsbevoegdheid ‘op de rol’ te hebben. Daarnaast werken bij LOS Deurne ook vakbekwame mensen zonder onderwijsbevoegdheid, voor projecten of voor langere tijd. Al onze begeleiders en specialisten zijn als zelfstandig ondernemer (uurvergoeding €20 m.i.v. 2024) of als vrijwilliger (€5/uur (max. jaarbedrag m.i.v. 2024 is €2100) of om niet) bij LOS Deurne betrokken. We nemen geen mensen in dienst.


Klik hier voor een beschrijving van de rollen van begeleiders en specialisten, en voor een profielschets van de LOS-begeleider.

Bij de werving, selectie en benoeming van begeleiders en specialisten wordt in de eerste plaats gekeken naar de wensen van leerlingen. We streven naar een evenwichtige opbouw in leeftijd, ervaring en interesses. We zoeken naar bekwame begeleiding vanuit verschillende vakgebieden, praktische en sociale vaardigheden of anderszins interessante leermomenten. Van elke professional die bij LOS Deurne wordt ingezet, vraag we een Verklaring Omtrent Gedrag aan.

We hanteren de volgende procedure (vergelijkbaar met de aanname van leerlingen):

  • Je stuurt een mail naar info@losdeurne.nl met informatie over jezelf en je wensen.
  • Je wordt uitgenodigd voor een rondleiding van ca. 1 uur. Deze wordt door (een) leerling(en) gedaan.
  • Mocht je hierna verder willen, dan kun je dat via mail aangeven en wordt vervolgens een Hart & Ziel Gesprek ingepland. Dit is een openhartig gesprek met tenminste 2 begeleiders van LOS. Leerlingen zijn welkom om bij dit gesprek aan te sluiten. We vragen je om voorafgaand aan het H&Z-gesprek een vragenlijst in te vullen ter voorbereiding op het gesprek.
  • Bij een ‘ja’ van beide zijden plannen we 1 (in geval van specialist) of meer (in geval van begeleider) snuffeldagen in. Aan het eind van elke snuffeldag is er een korte evaluatie, met leerlingen erbij.
  • Na de snuffeldag(en) beslis je of je begeleider/specialist bij LOS zou willen zijn en je laat dit weten via de infomail van LOS. Het verzoek tot aanname komt als motie in de LOS Kring.
  • De LOS kring besluit of en hoe je inzetbaar bent bij LOS Deurne.

 

Klik hier voor onze huidige vacatures.
Ook via onze facebookgroep laten we weten als we (vak)mensen nodig hebben om aan specifieke vragen van onze leerlingen te kunnen voldoen.


Wij krijgen soms de vraag of ouders bij LOS kunnen werken in plaats van de maandelijkse sponsorbijdrage te betalen aan Oudervereniging Filos. Dat is geen optie. Iedereen die kinderen heeft bij LOS, ook de begeleiders en specialisten, zijn lid van Filos en betalen de maandelijkse bijdrage.


Heb je interesse om bij LOS Deurne te komen werken? Neem dan contact op via info@losdeurne.nl.
Wil je bij LOS Deurne je stage doen? Kijk bij de veelgestelde vragen voor onze werkwijze.