Dit is een korte impressie van de tekst van hoofdstuk 2 van onze schoolgids die het mensbeeld beschrijft dat wij in onze leeromgeving hanteren voor alle mensen.


Elke mens is uniek. Geboren met een eigen aard en karakter, met specifieke aanleg en persoonlijke talenten. Alles is in aanleg aanwezig. Mensen willen anderen ontmoeten en zich ontwikkelen. Wij zien ieder mens als een bron van inspiratie.


Je als mens ontwikkelen duurt een leven lang. Je hart en ziel dienen hierbij als innerlijk kompas om te bepalen wat jij in de wereld neer wilt zetten en van waaruit je in beweging kan komen


Het oefenen met het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen bestaan en voor je relaties met anderen neemt bij LOS een belangrijke plaats in. Je leert dat je zelfstandig, zelfsturend en zelfredzaam kan en mag zijn. Je leert dat je kunt varen op je innerlijk kompas en dat je over voldoende veerkracht beschikt om moeilijke situaties aan te kunnen. Je leert vertrouwen op jezelf en op de beschikbare ondersteuning van de ander.


Gaandeweg in je leven, integreer je normen en waarden die jouw richting mee bepalen en kun je (met als basis een goed gefundeerd innerlijk kompas) een ethische horizon ontwikkelen. Vanuit een stevig ‘ik’ kan de blik naar buiten worden gericht, naar de ander (‘jij’), naar een groep met anderen (‘wij’) en naar de omgeving/onze planeet.


Mens ben je niet alleen. Je ontwikkelen als mens kun je niet alleen. In de relatie met de ander(en) leer je je eigen uniekheid en die van de ander(en) herkennen en waarderen. Wij kiezen voor samen mens zijn.