We maakten een profielschets van de gewenste basishouding van de LOS-begeleider.

Bij LOS Deurne werken we met tenminste 1 begeleider per 10 leerlingen. De begeleiders hebben onderwijsbevoegdheid, onderwijservaring en/of ondernemerservaring. Zij faciliteren en helpen de leerlingen indien nodig bij allerlei activiteiten. Zij bieden een ‘thuis’, een luisterend oor, coachende ondersteuning en zijn aanspreekpunten voor ouders. Daarnaast zijn er specialisten. Zij bieden hun vakkennis aan aan leerlingen die daar expliciet om vragen.


De voornaamste taak van de begeleiders is om samen met de leerlingen zorg te dragen voor een fysiek en emotioneel veilige en prettige omgeving. Daarnaast gaan zij samen met de leerlingen op zoek naar antwoorden op de vragen die ontstaan, geven liefdevolle ondersteuning en volgen de individuele processen van de leerlingen. Zij ondersteunen zo nodig bij het zoeken naar externe deskundigheid.


LOS Deurne staat middenin de maatschappij. Wij leren van anderen door mensen/organisaties op te zoeken of bij LOS Deurne uit te nodigen. Moderne media maken het mogelijk om ook over grote afstanden contact te leggen met experts.


Als begeleiders kennen, herkennen en erkennen we onze leerlingen in wie ze zijn. We observeren en luisteren, zodat elke leerling zich gezien en gehoord weet en zodat we kunnen inspelen op individuele behoeftes. We vormen samen met de ouders en de leerling zelf (de pedagogische driehoek) een beeld van de groei van een leerling en volgen deze.


Intrinsieke motivatie is niet alleen belangrijk voor leerlingen, ook van onze begeleiders verwachten wij grote gedrevenheid. Daarom werken wij met zelfstandig ondernemers en vrijwilligers, die vanuit enthousiasme hun talenten met de leerlingen delen. Ook de begeleiders ondertekenen bij aanvang de basisafspraken.

Maak kennis met onze teamleden.