Wij zijn altijd blij met enthousiaste mensen die iets voor LOS Deurne willen betekenen. Dit kan zijn door middel van een financiële bijdrage, door materiële ondersteuning, door mee te doen op LOS Deurne d.m.v. het aanbieden van excursies of losse activiteiten, etc.

Omdat we nog geen bekostiging vanuit de overheid ontvangen en de sponsorbijdragen van ouders via Oudervereniging FILOS (hoe significant ook) niet de werkelijke kosten dekken, ligt onze grootste uitdaging in het vinden van voldoende aanvullende financiering. Iedereen die een bijdrage wil leveren (via fondsen, sponsoring, schenkingen) verzoeken wij contact op te nemen met ons via info@losdeurne.nl.

Behalve financiële ondersteuning zijn we ook blij met sponsoring in goederen en diensten. Wil je ons op deze manier helpen? Via onze facebookgroep laten we weten als we materialen of mensen nodig hebben om aan specifieke vragen van onze leerlingen te kunnen voldoen.

Heb je iets ‘te geven’? Ook dat horen wij graag! We kunnen dan intern afstemmen of er behoefte aan is. Ook dat mag via onze facebookgroep, maar je mag ons ook mailen via info@losdeurne.nl.

Wij zijn de volgende sponsoren zeer dankbaar voor hun bijdragen: