In plaats van klaslokalen en een lesprogramma kent LOS Deurne functionele ruimtes waarin leerlingen en begeleiders activiteiten ontplooien. Denk hierbij aan een werkplaats, keuken, atelier (voor tekenen, schilderen, naaien, kleien, knutselen), expressiezaal (drama, dans, sport- & spel), laboratorium, muziekruimte, bibliotheek en een ontmoetings- & spelletjesruimte. Wij noemen onszelf daarom liever een leeromgeving dan een school.

Er is bij LOS Deurne niemand die zegt wat je moet gaan doen of wat je moet leren. Dat kan soms best lastig zijn, zeker als je dat nog niet gewend bent. Als je ondersteuning nodig hebt, mag je daarom vragen. Ook dat vragen mag je leren. Wij wachten tot jij aan jouw volgende stap toe bent.

Iedereen krijgt de ruimte en de tijd om de potentie en groeikracht in zichzelf te ontdekken en te groeien volgens een eigen, uniek pad. Zoals ieder kind op z’n eigen tijd en eigen manier leert lopen en praten, zo kan ieder bij LOS Deurne zich ook andere vaardigheden eigen maken op z’n eigen manier en op z’n eigen tijd. Van ouders vraagt het veel vertrouwen in het individuele proces van hun kind. Het vraagt om LOSlaten van verwachtingen die je mogelijk had ten aanzien van hoe leren gaat.