Ook zaken die spelen in het leven van een kind buiten LOS Deurne hebben uiteraard invloed op het welbevinden en de ontwikkeling van een kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekte/overlijden van een familielid, scheiding van ouders of een (aanstaande) verhuizing. Maar het kunnen ook ‘kleinere zaken’ zijn die desalniettemin voor een kind heel ‘gewichtig’ kunnen aanvoelen. Wij zien bij LOS Deurne hoe een kind zich draagt, gedraagt en reageert. Om dit gedrag goed te kunnen interpreteren en ervoor te zorgen dat er bij LOS Deurne voldoende aandacht voor is, is het belangrijk dat ouders met ons delen wat er speelt in de thuissituatie.


Wij zullen als begeleiders, in ons teamoverleg, bespreken in hoeverre wij het nodig vinden dat privacygevoelige informatie binnen LOS gedeeld wordt, bijvoorbeeld met de leden van de BewustMakingsKring, met de vrienden van de betreffende leerling, of mogelijk zelfs met ‘heel LOS’.


In een (beeldvormend) gesprek willen wij in alle openheid kunnen bespreken wat wij zien bij een kind en samen met de ouders en kind afstemmen hoe we hiermee om willen gaan. Dit is soms spannend, maar tegelijkertijd draagt het bij aan een groter gevoel van ‘veilig zijn’ bij LOS Deurne.


Wij zullen altijd zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie en met het intern delen ervan. Wij vinden het belangrijk dat we vanuit onze visie een kind kunnen begeleiden in haar of zijn ontwikkeling. Een spagaat die het kind ervaart tussen thuis en LOS leidt er mogelijk toe dat wij concluderen dat wij handelingsverlegen zijn. 


Om bovengenoemde redenen hebben wij in de leerovereenkomst expliciet een artikel over het delen van privacygevoelige informatie opgenomen.