Veilige haven

4e blog in de serie ‘project stuurwiel’


In het vorige blog concludeerden we dat de CONSENT-methode voor ons als een veilige haven voelt. De gespreksetiquette en de structuur vormen de spelregels, die samen zorgen voor de veiligheid om ‘het spel’ van de LOS Kring te kunnen spelen.


We blijven nog even in de haven, om deze nader te bestuderen. Want wat bedoelen we dan precies met veiligheid? Wat vraagt dat van de deelnemers aan de kring?


Er bestaat veiligheid ‘van buiten’ en veiligheid ‘van binnen’. Onze wens bij LOS is dat iedereen zich veilig blijft of gaat voelen in zichzelf. Dan kun je vol zelfvertrouwen, vanuit intrinsieke motivatie je eigen levenspad vormgeven. Dan kun je varen op je innerlijk kompas en veerkrachtig omgaan met spannende situaties (zoals omschreven in Mens in Beeld in onze schoolgids). De LOS Kring kan de plek zijn die veiligheid ‘van buiten’ biedt, waar je bij anderen kan zien hoe veiligheid ‘van binnen’ er uitziet, en waar je je eigen veiligheid ‘van binnen’ op die manier kan ontwikkelen.


De LOS Kring kan best wel eens spannend voelen. Immers: je geeft iets van jezelf bloot als je een idee of een wens inbrengt, of als je je mening laat horen. Anderen kunnen ‘er iets van vinden’. Dat kan een gevoel van onveiligheid geven, zeker als je al eens eerder in je leven minder prettige ervaringen hebt opgedaan. En dat onveilige gevoel kan ertoe leiden dat je misschien je mond houdt of helemaal niet naar de kring komt. 


Omdat de LOS Kring het hart van onze sociocratische besluitvorming is en het belangrijk is dat alle leerlingen en begeleiders daar hun stem kunnen laten horen, is het dus belangrijk om ervoor te zorgen dat de LOS Kring voor iedereen voelt als een veilige plek. Spannend misschien, maar in elk geval veilig. Dat vraagt van elke deelnemer aan de kring dat er respectvol wordt omgegaan met ieders bijdrage. Hier komen we bij de blog over gespreksetiquette nog uitgebreid op terug. Het vraagt bovendien van ervaren kringleden om een rolmodel te zijn. Door voor te leven hoe je vanuit eigen (zachte) kracht een idee of mening inbrengt. Juist ook als dat ongemakkelijk, spannend of emotioneel is, en dat dan te benoemen. Door voor te leven hoe je luistert (en doorvraagt) om te begrijpen wat een ander bedoelt te zeggen. Door een ander uit te nodigen zich toch uit te spreken, juist als het spannend is. Door voor te leven hoe je kan bewegen in je mening op basis van nieuwe feiten of inzichten. Door voor te leven hoe je iemand op z’n gemak stelt voor wie het nog erg spannend is. Door te vragen om hulp als het voor jou nog erg spannend is. Om je uit te spreken en misschien zelfs de kring stil te leggen als je denkt te zien dat iemand zich onveilig begint te voelen in de kring. Om te vragen wat er nodig is om iedereen weer een veilig gevoel te geven.


We hebben inmiddels zoveel kringen gedaan, dat we weten dat het kan. De kring kan bijdragen aan het vergroten van je zelfvertrouwen. De LOS Kring als plek waar je externe veiligheid kan ervaren, om je innerlijke veiligheid te kunnen laten groeien en vervolgens weer bij te dragen aan de externe veiligheid van een ander. Wij vinden het een dusdanig belangrijk onderwerp dat het bij de evaluatieronde aan het eind van de kring expliciet aandacht mag krijgen. We komen er dus nog op terug!