“Spelen is de hoogste vorm van onderzoek”, aldus Albert Einstein. En volgens Jacques-Yves Cousteau is “spelen een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen.” Wij zijn het met hen eens. Daarom kiezen wij bij LOS Deurne voor Natuurlijk Leren als onderwijsvorm. Kinderspel is de ultieme vorm van Natuurlijk Leren en door daarbij aan te haken wordt al het leren kinderspel.


Natuurlijk Leren is gebaseerd op het constructivisme, anders dan het klassikaal-methodisch onderwijs dat onder andere gebaseerd is op behaviorisme. Bij Natuurlijk Leren zijn zelfontplooiing en intrinsieke motivatie de drijvende kracht: je start vanuit je interesses, je talenten en je mogelijkheden. LOS Deurne faciliteert Natuurlijk Leren door het aanbieden van een rijke en uitnodigende leeromgeving.


Het volgen van lessen en het doen van (staats)examens staat haaks op Natuurlijk Leren. Op vraag van een leerling zijn bekwame en bevoegde specialisten beschikbaar die vanuit hun expertise ondersteuning op maat kunnen geven. We verwachten van de leerling hierbij een (pro-)actieve houding. Het vraagt binnen een leeromgeving als de onze een grote mate van zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid.